ο χρόνος είναι άπειρος τόσο κατά πρόσθεσιν όσο και κατά διαίρεσιν

Ο χρόνος,

κατά τον Αριστοτέλη,

δεν υπάρχει ως ένα άπειρο δεδομένο σύνολο,

αλλά είναι άπειρος τόσο κατά πρόσθεσιν όσο και κατά διαίρεσιν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s