Κατά τον Αριστοτέλη η σκέψη, ο ενεργητικός νους, είναι εντελώς ανεξάρτητη από το σώμα

Κατά τον Αριστοτέλη η σκέψη, ο ενεργητικός νους, είναι εντελώς ανεξάρτητη από το σώμα:

– για να μπορέσει να παίξει τον ρόλο της στη διανοητική διαδικασία η λειτουργία αυτή πρέπει να είναι πάντοτε ενεργεία και άρα άυλη (αφού η ύλη συνδέεται πάντα με τη δύναμη)· εισέρχεται στον οργανισμό «θύραθεν»*[Αριστοτέλους, Περί ζώων γενέσεως 736 b 28.] (απ’ έξω) και εξακολουθεί να υπάρχει μετά τον θάνατο του σώματος*[Αριστοτέλους, Περί Ψυχής 430 a 22-23: «χωρισθείς δ’ εστί μόνον τουθ’ όπερ εστί, και τούτο μόνον αθάνατον και αΐδιον».].

Με το να είναι καθαρή ενέργεια, καθαρή μορφή, ο ενεργητικός νους προσεγγίζει την θεότητα και μπορεί να θεωρηθεί αθάνατος λόγω της ομοιότητάς του με αυτήν.

Ο Αριστοτέλης δεν διευκρινίζει αν ο ενεργητικός νους είναι ένας νους προσωπικός, αν όταν πεθαίνει το σώμα υπάρχει κάτι που να διακρίνει έναν ενεργητικό νου από έναν άλλο: δεν διευκρινίζει αν υπάρχει σε ατομική μορφή ή αν αφομοιώνεται σε μια ευρύτερη πνευματική ενότητα*[Για τον Αριστοτέλη μια ενιαία μορφή επενδύεται σε όλα τα μέλη ενός είδους και μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από το κάθε μέλος του είδους, αλλά όχι από όλα μαζί.].

Με το πρόβλημα της ψυχής ασχολήθηκε επί μακρόν η χριστιανική σκέψη κατά τον Μεσαίωνα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s