η ψυχή είναι το σύνολο των λειτουργιών που καθιστούν ένα σώμα ζωντανό οργανισμό (Aristotle)

Έχουμε ήδη επισημάνει ότι ο Αριστοτέλης με τον όρο «ψυχή» δεν εννοούσε αυτό που εννοούσαν οι χριστιανοί.

Στο έργο του Περί Ψυχής προσπαθεί να αποδείξει ότι η ψυχή δεν μπορεί να συλληφθεί πλατωνικά, δηλαδή ως μια αυτόνομη οντότητα ξεχωριστή από το σώμα.

Η ψυχή και το σώμα δεν αποτελούν δυο ουσίες, αλλά αδιαχώριστα στοιχεία μιας και μοναδικής ουσίας*[«Η άποψη του Descartes ότι η ύπαρξη της ψυχής είναι η πρώτη βεβαιότητα, ενώ η ύπαρξη του σώματος ένα ύστερο συμπέρασμα, ασφαλώς θα είχα φανεί παράλογη στον Αριστοτέλη». Βλ. W.D. Ross (20013), «Αριστοτέλης», εκδόσεις ΜΙΕΤ, σ. 189.].

Η ψυχή είναι η δυναμική μορφή ενός έμβιου όντος, είναι η λειτουργική του δομή.

Το σώμα είναι η ύλη και η ψυχή είναι η μορφή ενός ζωντανού οργανισμού.

Όταν ο οργανισμός πεθαίνει, χάνεται και η μορφή του, δηλαδή χάνεται και η ψυχή.

Το σώμα και η ψυχή έχουν σχέση οργάνου και λειτουργίας: η ψυχή είναι το σύνολο των λειτουργιών που καθιστούν ένα σώμα ζωντανό οργανισμό.

Η μόνη λειτουργία της ψυχής που, κατά τον Αριστοτέλη, είναι ανεξάρτητη από το σώμα είναι η νοητική.

Πηγή: http://epo31dm.blogspot.gr/2004/11/blog-post.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s