Η κίνηση γίνεται αντιληπτή ως ποιότητα (Αριστοτέλης)

Η κίνηση γίνεται αντιληπτή ως ποιότητα. Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη τα μεγέθη μπορούν να προκύψουν μόνο από λόγους ομοίων ποσοτήτων (π.χ. μεταξύ δυο χρόνων ή δυο αποστάσεων). Ένας λόγος μεταξύ ανόμοιων ποσοτήτων, όπως η απόσταση και ο χρόνος δεν μπορεί να θεωρηθεί μέγεθος.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s