Οι a priori ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ του KANT

Ο μηχανισμός της αντίληψής μας διαθέτει τις a priori εποπτικες ΜΟΡΦΕΣ: ΧΩΡΟ, ΧΡΟΝΟ και ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ . Σύμφωνα όμως με τον Καντ εκτός από τις Μορφές διαθέτει και a priori ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. Τι είναι  αυτές οι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ; Ποιες είναι;
————————————-
Εκτός από  τις θεμελιωμένες πάνω στη εποπτεια α priori ΜΟΡΦΕΣ – ΧΩΡΟ, ΧΡΟΝΟ-  ο Καντ υποστηρίζει ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ και  α priori πλαίσια για τον συντονισμό των αισθητηριακών εντυπώσεων τα οποία αποκαλεί ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.  Σύμφωνα με αυτόν, οι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ είναι τέσσερις –Ποσότητα , Ποιότητα, Σχέση και Τρόπος – και  κάθε μία από αυτές υποδιαιρείται σε τρεις.

Δημιουργείται έτσι  ένα  αρχιτεκτονημένο «καλούπι» με 12 κατηγορίες.

α. Οι αναφερόμενες σε  ΠΟΣΟΤΗΤΑ.

Είναι η Ενότητα, η Πολλαπλότητα και η Ολικότητα

β. Οι αναφερόμενες σε  ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Είναι η Πραγματικότητα, η Άρνηση και ο Περιορισμός

γ. Οι αναφερόμενες σε  ΣΧΕΣΗ

Ουσία- Τυχαίο γεγονός,          Αιτία-Αποτέλεσμα,                  Αμοιβαιότητα

δ. Οι αναφερόμενες σε  ΤΡΟΠΟ 

Δυνατόν ή Αδύνατον,             Είναι ή Μη είναι,                    Τύχη ή Αναγκαιότητα

Οι προεμπειρικές a priori Μορφές και Κατηγορίες της Νόησης είναι οι μήτρες στις οποίες διευθετείται το αισθητηριακό υλικό. Με αυτές λειτουργεί η αντίληψή μας . Αν δεν υπήρχαν τα πράγματα θα μας φαίνονταν άμορφα και χαοτικά.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να κρίνουμε την εμπειρία και τις αισθητηριακές αντιλήψεις αλλά, σύμφωνα με τον Καντ, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπερβατικές Ιδέες όπως ο Θεός, η Ελευθερία και η Ύπαρξη χωρίς να οδηγήσουν σε ΑΔΙΑΝΟΗΤΑ με τη μορφή ενός ζεύγους αντικρουόμενων προτάσεων (ΑΝΤΙΝΟΜΙΩΝ) ΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΣ.

Πηγή: http://users.sch.gr/kassetas/philKant18.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s