Ο Αριστοτέλης συζητά γενικά περί Φύσεως, και μετά, στο Περί Ψυχής, για την άψυχη και έμψυχη (ζωντανή) φύση[8].

Στο Περί τα Ζώα Ιστορία[9] μελετά τα διάφορα ζωικά είδη.

Γενικά, τα βιβλία του Αριστοτέλη για την Φύση ασχολούνται με όλα όσα μπορεί να δει κανείς σε ένα μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

[8] Με τον όρο Ψυχή ο Αριστοτέλης δεν εννοούσε αυτό που εννοούσαν οι Χριστιανοί. Για τον Αριστοτέλη όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά κάθε τι ζωντανό (ένα φυτό, ένα ζώο) έχει ψυχή.

[9] Ιστορία = μέθοδος, έρευνα στα αρχαία ελληνικά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s