Σχετικισμός

Σχετικισμός.

Είναι η φιλοσοφική θεωρία συμφωνά με την οποία

– η αλήθεια,

– το νόημα των εννοιών ή/και

– οι αξίες

είναι σχετικές προς

– ένα άτομο,

– μια κοινωνία,

– έναν πολιτισμό

– ή μια ιστορική περίοδο.

Οι φιλόσοφοι κάνουν συχνά διάκριση ανάμεσα σε γνωσιολογικό, εννοιολογικό και ηθικό σχετικισμό.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s