Συμπεριφορισμός (μπιχεβιορισμός)

Συμπεριφορισμός (μπιχεβιορισμός).

Η θεωρία συμφωνά με την οποία

– όλα τα πνευματικά, νοητικά ή ψυχικά φαινόμενα

δε φανερώνουν

– την ύπαρξη κάποιας ιδιαίτερης υπόστασης ή ουσίας,

αλλά συνίστανται απλώς σε

– εκδηλώσεις τρόπων συμπεριφοράς.

2 responses to “Συμπεριφορισμός (μπιχεβιορισμός)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s