Σοσιαλισμός

Σοσιαλισμός.

Η πολιτική θεωρία και ιδεολογία σύμφωνα με την οποία βασική επιδίωξη μιας κοινωνίας πρέπει να είναι

: η κοινωνική δικαιοσύνη, νοούμενη ως απάλειψη των ανισοτήτων.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη

– ριζική αναδιανομή του εισοδήματος και -σύμφωνα με το κομμουνιστικό πολιτικό πρότυπο- με την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας και τον

– κεντρικό έλεγχο των μέσων παραγωγής,

– με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση μιας αταξικής κοινωνίας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s