Ποιο ρόλο αποδίδει ο Σοπενχάουερ στη ΒΟΥΛΗΣΗ

Ποιο ρόλο αποδίδει ο Σοπενχάουερ στη ΒΟΥΛΗΣΗ

Η σημασία την οποία αποδίδει στην έννοια ΒΟΥΛΗΣΗ είναι ίσως και η βασική προσφορά του στην εξέλιξη της Φιλοσοφίας.

Ο Καντ δίδει έμφαση στη διάκριση ανάμεσα στα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (στον Κόσμο του ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ) και στον Κόσμο των ding an sich ο οποίος για την ανθρώπινη συνείδηση είναι «ακατάληπτος», «ασύλληπτος».

Ο Σοπενχάουερ διατείνεται ότι ο Κόσμος του φαίνεσθαι γίνεται από τον άνθρωπο Γνώση μέσα από τη λειτουργία της ΒΟΥΛΗΣΗΣ και ότι η Βούληση είναι η ουσία του ding an sich. Ειδικότερα:

α. Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΕΊΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ. Ο ΛΟΓΟΣ και οι ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.

β. Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ –όντως – μόνο η μία και μοναδική ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΥΛΗΣΗ

γ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΥΛΗΣΗ είναι τυφλή, ανορθολογική και κακή – γι αυτό και η πηγή της οποιασδήποτε συμφοράς.

—————————————

Δες επίσης: ΑΠΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ (Άρθουρ Σοπενάουερ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s