Ποια είναι η σχέση του Καντ με τη ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ;

Την παραδοσιακή Μεταφυσική δεν την αγνοεί αλλά την αντιδιαστέλλει από τη Μεταφυσική της εμπειρίας» . Γι αυτόν η παραδοσιακή Μεταφυσική ενδιαφέρεται για τις έννοιες ΘΕΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΑΘΑΝΑΣΙΑ.  

Στην Κριτική του καθαρού λόγου επιχειρεί να πείσει ότι η χρήση του ΛΟΓΟΥ στην περιοχή της παραδοσιακής Μεταφυσικής οδηγεί σε αντιφάσεις.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s