Ντετερμινισμός

Ντετερμινισμός

(από το λατινικό deternino = ορίζω, περιορίζω, προσδιορίζω).

Μεταφυσική αρχή σύμφωνα με την οποία τα φαινόμενα καθορίζονται από ακριβείς συνθήκες ύπαρξης, με αποτέλεσμα τα ίδια αίτια να προκαλούν πάντοτε τα ίδια αποτελέσματα.

Όλα τα συμβάντα καθορίζονται αναγκαστικά από προγενέστερα συμβάντα.

Οι φιλόσοφοι μιλούν συχνά για διάφορες μορφές ντετερμινισμού:

λογικό, θεολογικό, φυσικό, βιολογικό, ιστορικό, οικονομικό κτλ.

Κατά τον φυσικό ντετερμινισμό, η σταθερή σχέση αιτίου-αποτελέσματος μπορεί να διατυπωθεί με επιστημονικούς νόμους, που καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη των φαινομένων.

Ο ντετερμινισμός φαίνεται να προκαλεί πρόβλημα για την ανθρώπινη ελευθερία.

Πηγή: http://filosofyeap.blogspot.gr/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s