Λόγος

Λόγος,

α) Ο νους, το “μυαλό”, το “πνεύμα”,

β) Η συλλογιστική ικανότητα της ψυχής, με την οποία αυτή τακτοποιεί, oργανώνει και αξιοποιεί τα νοήματα της.

γ) Η γλωσσική έκφραση-προφορική ή γραπτή- των νοημάτων. Ο [[[ορθός λόγος]]] είναι το σύνολο των [[[ανώτερων]]] νοητικών ικανοτήτων.

Πηγή: http://filosofyeap.blogspot.gr/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s