Η Μεταφυσική

Η Μεταφυσική

α. Αποδέχεται την ΎΠΑΡΞΗ ενός Κόσμου αντικειμένων πέραν της ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. (Λόγος, Απόλυτη ιδέα, Ding an sich)
————————-
β. Χρησιμοποιεί δυαδικές αντιθέσεις. ….
Είναι – Μη Είναι,
Αληθές-Ψευδές,
Παρουσία-Απουσία,
Αιτία- Αποτέλεσμα,
Ζωή-Θάνατος,
Θετικό- Αρνητικό,
Θεός- Άνθρωπος,
Μέσα-Έξω,
Αρσενικό-Θηλυκό,
Νους-Σώμα,
Καλό- Κακό…
————————————
γ. Παρέχει προνομιακή θέση στον «πρώτο» από τους δύο όρους και υποτάσσει τον δεύτερο όρο, τον κάνει εξαρτώμενο..

δ. Επιβάλλει μία διαδικασία με κατεύθυνση πάντα από τον πρώτο όρο προς τον δεύτερο.
——————————————
Έχει πάντοτε ως αφετηρία μία Αρχή η οποία φαίνεται απλή, άθικτη, αμόλυντη, φυσική, στάνταρ, αυτονόητη.
—————————-
Χρησιμοποιεί ως μεθόδους την παραγωγή. Το Καλό βρίσκεται πριν (και πάνω) από το Κακό, το Καθαρό πριν από το Ακάθαρτο, το Απλό πριν από το Περίπλοκο..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s