Η ίδρυση των Πανεπιστημίων (Μεσαίωνας)

Η ίδρυση των Πανεπιστημίων.

Η εκπαίδευση εκείνη την εποχή ήταν ένα είδος επιχείρησης. Οι δάσκαλοι κέρδιζαν τα προς το ζειν με την διδασκαλία. Τα σχολεία δεν ήταν κρατικά διδακτικά ιδρύματα, αλλά ένα είδος εργατικών ή επαγγελματικών ενώσεων[2] (π.χ. ένωση οικοδόμων). Υπήρχαν ενώσεις καθηγητών (π.χ. το Πανεπιστήμιο του Παρισιού) και ενώσεις φοιτητών (π.χ. το Πανεπιστήμιο της Bologna). Και τι έκαναν αυτές οι ενώσεις; Έφτιαχναν λίστες βιβλίων για μελέτη και παρείχαν ‘εγγύηση’ για την ποιότητα των βιβλίων που πρότειναν για ανάγνωση[3]. Επίσης βεβαίωναν ότι οι δάσκαλοι είχαν διαβάσει αυτά τα βιβλία και μπορούσαν να τα διδάξουν. Η διδασκαλία, οι διαλέξεις (Lectura = ανάγνωση) σήμαιναν ‘αναγνώσεις’. Τα μαθήματα ακολουθούσαν το ακόλουθο σχήμα:

Ø Ο δάσκαλος διάβαζε το κείμενο (Lectura)
Ø Ο βοηθός του το ξαναδιάβαζε (Repetitio = επανάληψη)
Ø Γινόταν συζητήσεις ελέγχου μνήμης και κατανόησης (Questiones)
Ø Τέλος, γινόταν (ανοικτές, δημόσιες) αντιπαραθέσεις (Quodlibet = Public Debate. Μέθοδος απόδειξης ήταν η διαλεκτική)

Το όλο σχήμα ήταν προσανατολισμένο στην διατήρηση της γνώσης και όχι στην ανακάλυψη νέας[4]. Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις ήταν το πιο κοντινό στην ανακάλυψη νέας γνώσης ή καλύτερα στην τροποποίηση της παλιάς.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s