ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ

Η τυπική ΛΟΓΙΚΗ διακρίνει δύο μορφές αντίθεσης

– ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ έννοιες ( άσπρο – μαύρο ) και

– ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ έννοιες ( άσπρο – μη άσπρο ) .
————————————-
Το ρεύμα της ξεκινώντας από τις αναζητήσεις του Ζήνωνα

 καταλήγει στη δημιουργία των ΑΡΧΩΝ  από τον Αριστοτέλη
————————————-
Ο Ηράκλειτος ΔΕΝ ΣΤΟΧΑΖΕΤΑΙ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ – εννοικρατικής – ΛΟΓΙΚΗΣ.

Αυτό που εκείνος ΑΝΑΖΗΤΕΊ είναι η « Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ».

Η Διαλεκτική του δεν είναι η διαλεκτική της ταυτότητας αλλά διαμορφώνει  μια σκέψη που δημιουργεί έννοιες και δεν μεταχειρίζεται έννοιες ήδη επεξεργασμένες.
——————————————-
Τα ΑΝΤΙΘΕΤΑ, η ΑΝΤΙΘΕΣΗ τους και η ΕΝΩΣΗ τους,

εκδηλώνονται σε μία συνεχή κίνηση, κι αυτό που τα κινεί είναι το ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Ποταμοίς τοις αυτοίς εμβαίνομεν τε και ουκ εμβαίνομεν,

ειμέν τε και ουκ ειμέν

Στα ίδια ποτάμια μπαίνουμε και δεν μπαίνουμε, είμαστε και δεν είμαστε.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s