αρχές της κίνησης κατά τον Αριστοτέλη: υποκείμενον, στέρησις και μορφή

Η κίνηση περιλαμβάνει:

1. ένα υποκείμενο ή ‘υπόστρωμα’ (π.χ. άνθρωπος, σπέρμα), το οποίο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραμένει καθ’ εαυτό σταθερό, ενώ αλλάζει κατά τους προσδιορισμούς του

2. ένα αρχικό στάδιο στερήσεως, δηλαδή απουσίας του προσδιορισμού στον οποίο στοχεύει η διαδικασία (π.χ. μη καλλιεργημένος, μη άνθρωπος)

3. ένα τελικό στάδιο πραγμάτωσης της μορφής, του προσδιορισμού (π.χ. καλλιεργημένος)

Δες επίσης: Για τον Αριστοτέλη η κίνηση περιλαμβάνει τρεις αρχές και τέσσερα αίτια

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s